Eigen groenbedrijf voor het groenonderhoud

Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – De gemeente Gulpen-Wittem gaat met ingang van 1 februari 2015 van start met een eigen groenbedrijf voor het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het groenbedrijf biedt passend werk aan medewerkers, die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening (WSW’ers). In eerste instantie gaat het om werk in het… [lees meer]