Antwoorden huurwaarde forfait en verhuurdersheffing

Het College heeft de door ons gestelde vragen over de stijging van de lasten voor woningbezitters beantwoord. Uit de beantwoording volgt dat er onvoldoende inzicht is op de effecten die deze rijksmaatregelen met zich meebrengen. Het College kan nu dan ook geen uitspraak doen over deze effecten. Daarnaast wordt de lokale ontwikkeling van de woningmarkt… [lees meer]