Evaluatie Buitengewoon opsporingsambtenaren

Het College heeft de inzet van de handhaving in Gulpen-Wittem gevalueerd. Hieronder leest u de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen voor de toekomst. Concluderend kan gesteld worden dat met de huidige proef op alle beschreven aspecten vooruitgang is geboekt en de proef ons inziens zeker is geslaagd. Fractie Franssen is tevreden met de resultaten en hoopt… [lees meer]