Ontwerp omgevingsvergunning Emmaus

Tijdens de Raadsvergadering van 20 januari 2014 heeft de Raad gesproken over de ontwerp omgevingsvergunning Emmaus (Mechelen). Fractie Franssen heeft tijdens deze vergadering geen standpunt ingenomen over de ontwerp omgevingsvergunning. Fractie Franssen heeft nadrukkelijk aan het College gevraagd om:  de omwonenden en inwoners van Mechelen te informeren via een inloop dag (deze heeft recentelijk plaatsgevonden)… [lees meer]