Tijdens de Raadsvergadering van 20 januari 2014 heeft de Raad gesproken over de ontwerp omgevingsvergunning Emmaus (Mechelen). Fractie Franssen heeft tijdens deze vergadering geen standpunt ingenomen over de ontwerp omgevingsvergunning. Fractie Franssen heeft nadrukkelijk aan het College gevraagd om: 

  1. de omwonenden en inwoners van Mechelen te informeren via een inloop dag (deze heeft recentelijk plaatsgevonden)
  2. Voor de Raad uiteen te zetten wat de feitelijke aanvraag inhoudt, op welke punten deze af zou wijken van het eerder (niet) gewijzigde bestemmingsplan en ruimtelijke visies  en op welke wijze de exploitatie gereguleerd gaat worden en hoe het College hierop gaat sturen. (nog te ontvangen)
  3. Een nieuw verkeersonderzoek dat gebaseerd is op feitelijke verkeersmetingen op de toegangswegen. De verkeersstudie op aannames accepteren wij niet.

Als Fractie is voor ons deze informatie noodzakelijk om vervolgens een goede afweging te kunnen maken over de ontwikkelingen rondom Emmaus. Waarbij wij voorop stellen dat wij geen voorstander zijn van grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen het gebied en daar niet mogelijk zijn. Wel zien wij mogelijkheden in kwalitatieve verbetering en economische ontwikkeling. Daarom hebben wij inzicht gevraagd in: aantallen en bezoekers, aantal keren dat gebruik mogelijk is (via het activiteitenbesluit) en welke sancties op overtredingen staan.

Daarnaast hebben wij op de ingediende motie de volgende stemverklaring afgegeven: “Dhr. Dautzenberg heeft de volgende stemverklaring afgelegd: De fractie Franssen kan nu niet meegaan in deze motie. Deze motie gaat op dit moment te ver. De fractie heeft wel overwegingen meegegeven aan college en stukken/informatie opgevraagd. Op het moment dat deze er is kan pas geoordeeld worden. Vandaar dat er nu een tegenstem wordt gegeven.