Begeleiding uit AWBZ naar Wmo gemeente 18 Zuid-Limburgse gemeenten werken samen

Sittard-Geleen, 17 februari 2012 – Vanaf 1 januari 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle nieuwe cliënten die begeleiding krijgen en vanaf 2014 voor alle cliënten. Individueel of begeleiding in groepen (dagbesteding), vervoer van en naar de plaats waar begeleiding plaatsvindt en het kortdurend verblijf. Nu zit deze zorgtaak nog in de AWBZ, maar straks valt… [lees meer]