Uitstralingsprijs 2021

Dorpsverbinders van buurtplatform HalloHeuvelland hebben de Uitstalingsprijs 2021 gewonnen. HalloHeuvelland is een gezamenlijk initiatief van de kernoverleggen in Gulpen-Wittem en is sinds 2020 hét digitale dorpsplein van de gemeente. Veel inwoners uit verschillende dorpskernen nemen deel aan de online community. Het platform biedt de mogelijkheid om onderling contacten te leggen en houden. Dat is in deze… [lees meer]

Prettige feestdagen!

Fractie Franssen wenst iedereen prettige feeestdagen en alle goeds voor 2022! We kijken wederom terug op een bewogen jaar, waarin we nog steeds kampen met de Covid-19 pandemie. Alle inwoners die hierdoor worden geraakt wensen we heel veel sterkte toe en willen we een hart onder de riem steken. Ook in 2022 staat Fractie Franssen… [lees meer]

Pilot Boerderij van de Toekomst

Gisteren behandelden wij het raadsvoorstel over de Pilot boerderij van de toekomst. Een pilot die al geruime tijd de gemoederen in onze gemeente bezighoudt. Een initiatief dat moet aantonen dat jonge agrariërs een kans moeten krijgen en hebben om te blijven boeren in onze gemeente en daarmee een bijdrage te leveren aan ons 5-sterrenlandschap. Hieronder… [lees meer]

Vandaag wel even gaan stemmen!

Geen leges en zo min mogelijk administratieve lasten voor verenigingen- en stichtingen

Op voorstel van de fracties Franssen en CDA heeft de gemeenteraad gisteren unaniem besloten om de nog bestaande leges voor verenigingen en stichtingen af te schaffen en de administratieve lasten bij o.a. vergunningaanvragen nog verder te verminderen. Hoewel in onze huidige legesverordening weliswaar is opgenomen dat het tarief voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing… [lees meer]