Vandaag wel even gaan stemmen!

Geen leges en zo min mogelijk administratieve lasten voor verenigingen- en stichtingen

Op voorstel van de fracties Franssen en CDA heeft de gemeenteraad gisteren unaniem besloten om de nog bestaande leges voor verenigingen en stichtingen af te schaffen en de administratieve lasten bij o.a. vergunningaanvragen nog verder te verminderen. Hoewel in onze huidige legesverordening weliswaar is opgenomen dat het tarief voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing… [lees meer]

Snel internet in het buitengebied/heuvelland

Begin maart stelde Fractie Franssen schriftelijke vragen aan het College van B&W over de stand van zaken rondom snel internet in het heuvelland en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de toeristische sector. Uit de beantwoording volgt dat de Lijn 50 gemeenten gezamenlijk een onderzoeksopdracht hebben uitgezet om… [lees meer]

Provincie werkt aan oplossing om het landschap in het Heuvelland te behouden!

Op 18 januari 2017 trokken wij, Fractie Franssen aan de bel bij het College van Burgemeesters en Wethouders over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland. Agrariërs en natuurbeheerders dreigen de aanleg en de onderhoud van ons landschap te moeten beperken omdat de provincie Limburg onvoldoende subsidie ter beschikking stelt om de onderhoudscontracten… [lees meer]

Structuurvisie wonen Zuid-Limburg

Vorige week nam de Gemeenteraad de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan. Een stuk waar wij alleen maar ja tegen kunnen zeggen. De woonvisie wordt op regionaal niveau vastgesteld en wij maken hier integraal deel van uit. Onze eerdere verzoeken om aparte instrumenten voor het heuvelland toe te passen, zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Gelukkig is er… [lees meer]