Begin mei vroegen wij het college (samen met het CDA) om opheldering over het onderhoud van het terrein van de voormalige Pendile in Eys. Uit de beantwoording van het College blijkt dat er weliswaar schriftelijke afspraken zijn gemaakt over het de tijdelijke herinrichting en het onderhoud, maar dat deze niet worden nagekomen.

Na tussenkomst  van de gemeente heeft Wonen Wittem inmiddels aangegeven de afspraken nogmaals bestuurlijk onder de aandacht te brengen en op korte termijn het benodigde onderhoud te gaan uitvoeren. Daarnaast gaat het College in gesprek over de optie om het onderhoud over te dragen aan de omgeving (tegen vergoeding).

Lees hier de volledige beantwoording: Onderhoud Pendile