De gemeente wijzigt de maaltijdvoorziening “tafeltje dekje”. De berichtgeving dat de maaltijdvoorziening helemaal verdwijnt is onjuist. Onze fractie heeft er behoefte aan om naar aanleiding van de berichten hierover in de media een toelichting te geven op de feitelijke wijzigingen:

De maaltijdbezorging via Sevagram stopt in 2018. Om inwoners die gebruik maken van de maaltijdbezorging niet in de kou te laten staan heeft Sevagram samen met de gemeente Gulpen-Wittem een alternatief gevonden, Apetito. Deze aanbieder is ook nu al actief in onze gemeente. Apetito stelt op dit moment een plan van aanpak op om de huidige deelnemers aan tafeltje dekje over te nemen, zonder gemeentelijke subsidie en met een kortingstarief op de maaltijden. De 1e helft  van 2018 blijft Sevagram de maaltijden verzorgen. Daarnaast zijn er voldoende alternatieven (zoals dekeukenbarones.nl uit Eys, Talent, Spar epen, Wijlre) die maaltijden tegen scherpe prijzen bezorgen.

Uit een in 2016 gehouden onderzoek volgt dat er onder ouderen grote behoefte is om elkaar te ontmoeten en dat de gemeente dit meer moet faciliteren. Het ondersteunen van eetkamerprojecten in plaats van het rondbrengen van maaltijden past bij de conclusies van dit onderzoek en heeft een positief effect op ervaren gezondheid, eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie. Succesvolle voorbeelden zijn er in Epen, Slenaken, Partij en Gulpen.

De gemeenteraad heeft in het verleden verzocht om een aantal wijzigingen rondom tafeltje dekje. Op dit moment is het zo dat alle inwoners van 65 jaar en ouder (via de huisarts) in aanmerking komen voor tafeltje dekje en daarbij ook, ongeacht het inkomen een bedrag van 2 euro per persoon, per maaltijd van de gemeente vergoed krijgen. Naar mening van de coalitie dient er alleen sprake te zijn van een tegemoetkoming in de kosten als iemand zelf zijn maaltijden (een basisbehoefte) niet kan betalen.

Lees voor meer informatie hier de volledige raadsinformatiebrief.