De Gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft gisteren acuut besloten om de situatie rondom de kippenboerderij in Reijmerstok te bevriezen. Daartoe is een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan te herzien. Gedurende vele jaren is het vraagstuk van de kippenboerderij in Reijmerstok onderwerp van debat geweest in de gemeenteraad. De belangen van een ondernemer met een agrarisch bedrijf dat reeds sinds jaar en dag in een woonkern is gelegen en behoefte heeft aan uitbreiding voor verdere levensvatbaarheid zijn afgewogen tegen de belangen van omwonenden in de woonkern die op de een of andere manier hinder ondervinden van het inmiddels toch sterk uitgegroeide bedrijf als een grote kippenboerderij.

De diverse raadsfracties zijn het in de afgelopen jaren niet met elkaar eens geweest over de ontwikkelmogelijkheden. Net als in vele andere gemeenten waar vroeger kleinere bedrijven prima rendeerden in woonkernen loopt Gulpen-Wittem in de loop van de jaren tegen een bedrijf aan dat qua proporties en intensiviteit van gebruik, haar grenzen heeft bereikt.

Echter uit zeer recente informatie in de 1GulpenWittem blijkt de Raad dat na de laatste uitbreiding van de kippenfarm in 2012 er nu opnieuw intentie is tot verdere uitbreiding van het bedrijf. Alhoewel de raad – en dat blijkt ook uit de bestemmingsplanwijzigingen in het verleden – zowel de ondernemer zijn broodwinning gunt als de omwonenden hun woongenot, geeft deze nieuwe aanvraag voor een bedrijfsuitbreiding, de raad een spoedeisend belang om hier in te grijpen in het proces. Want de realiteit ter plekke maakt dat gezamenlijke invulling van beide beginselen (lees zowel tegemoet komen aan het individuele belang van broodwinning als aan het belang van woongenot voor meerdere omwonenden) naar mening van de raad met een nieuwe uitbreiding niet meer mogelijk is.

A 183 initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit.