Start voorbereidingen aanleg groene dam Slenaken

Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg werken momenteel aan de voorbereidingen voor de aanleg van een groene dam in het Gulpdal bovenstrooms van Slenaken. Deze dam moet bij heftige buien wateroverlast vanuit de Gulp voorkomen. De aanleiding voor de aanleg van de groene dam is de hevige wateroverlast die optrad in de… [lees meer]