Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 32 jaar en woonachtig in het Heuvelland. Vol overtuiging stel ik me kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart. Met een zetel binnen het Waterschap wil ik mij inzetten voor veilig, voldoende en schoon water, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

 

Ik ben gedreven, maatschappelijke betrokken en enthousiast om een vernieuwende aanpak in te brengen. Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor onze leefomgeving door te werken aan verantwoord waterbeheer. Zonder water kunnen we niet leven, wonen, werken en recreëren. We hebben dagelijks veilig, voldoende en schoon water nodig om te kunnen overleven, voor het verbouwen van ons voedsel en voor het behouden van de natuur.

 

In Limburg ervaren we regelmatig de gevolgen van wateroverlast en droogte. Het veranderende klimaat maakt ons kwetsbaar als we niets doen. Ik maak mij sterk voorpreventieve en duurzame maatregelen, samen met bewoners, gemeenten, provincie en over de landsgrenzen heen. De komende jaren wil ik aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.


Uw stem is belangrijk omdat het over uw leefomgeving en invloed op de besteding van de Waterschapsbelasting gaat. Ik hoop dan ook dat ik mag rekenen op uw stem voor een zetel in het waterschapsbestuur!