15 december, Gulpen-Wittem – De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op donderdag
15 december 2022 vergaderd over de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens. Burgemeester Ramaekers-Rutjens is per 8 mei 2017 burgemeester van Gulpen-Wittem en de eerste ambtstermijn eindigt na een periode van zes jaar op 8 mei 2023. De gemeenteraad heeft besloten burgemeester Ramaekers-Rutjens aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning van Limburg.

De Commissaris van de Koning stuurt deze aanbeveling vergezeld met een eigen advies door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De aanbeveling tot herbenoeming moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht.

De aanbeveling tot herbenoeming is in de afgelopen maanden voorbereid door de vertrouwenscommissie, die werd voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Jack Cremers. De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Wethouder Piet Franssen heeft de commissie van advies voorzien. De griffier en de gemeentesecretaris vormden de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Reactie burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Ik wil de gemeenteraad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Al snel na mijn komst als burgemeester voelde ik mij thuis in deze prachtige gemeente. Ik kijk er naar uit om samen met de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, de griffie en de vele inwoners en maatschappelijke organisaties die ik in de afgelopen jaren heb ontmoet, mij te blijven inzetten voor onze gemeenschap. Ook de komende jaren worden we geconfronteerd met kansen en uitdagingen waaraan ik graag mijn bijdrage lever.”

Voorzitter van de vertrouwenscommissie, Jack Cremers, vult aan: “De burgemeester wordt gekenmerkt als toegankelijk en benaderbaar. Een bruggenbouwer die zaken durft te benoemen en te adresseren. We zijn daarom blij met het vooruitzicht dat Nicole Ramaekers-Rutjens ook de komende jaren onze burgemeester zal zijn”.