Woensdag 15 juni was weer een bijzondere avond voor Fractie Franssen.
Nadat op 14 juni door de gezamenlijke partijen het coalitieakkoord onder de loep is genomen en goedgekeurd ,mochten we de raadsvergadering van 15 juni met een feestelijk tintje afsluiten.

Dankzij u, de kiezer, kon de Fractie Franssen Dhr. Piet Franssen opnieuw vol trots presenteren als wethouder met als extra “status” locoburgemeester.
Hierdoor kwam er ook een plek “vrij” voor een nieuw raadslid namens de Fractie Franssen: Ralf Ramakers woonachtig te Mechelen is ook op deze feestelijke avond benoemd.
Wij wensen hen voor de komende regeerperiode veel succes en wijsheid toe om “Leef Gulpen-Wittem” een warm hart toe te kunnen dragen.