Naar aanleiding van vragen van de leden van oppositiefractie PRO Gulpen-Wittem aangaande de totstandkoming van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders is er een extra raadsvergadering op 14 juni gepland waarin hierover gedebatteerd kan worden.

 

Voor de opening werden in het vragenhalfuur een aantal vragen gesteld door dhr. Duyvendak (PRO Gulpen-Wittem)inzake de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Dhr. Van Breemen (Balans) had een vraag aangaande ongedierte overlast rondom de basisschool in Wijlre. Voor de Fractie Franssen sprongen een aantal zaken er uit, zo was de verduidelijking m.b.t. De verkeerssituatie in Partij interessant; Wethouder Last licht toe dat de Partijerweg afgesloten is omdat de van de woningcoöperatie overgenomen parallelweg wordt vernieuwd en voorzien van nieuwe riolering en omdat deze wordt aangesloten op de hoofd riolering wordt de Partijerweg ook opengebroken en vernieuwd. In samenwerking met WML worden ook nieuwe putten die niet meer verzakken geplaatst. Vooralsnog wordt het wegdek alleen vernieuwd op het stuk wat nu opengebroken wordt. Vervangen van het gehele wegdek staat gepland voor 2025, in combinatie met renovatie van de parkeerplaats in Wittem en herinrichting fietspaden. Ook de fietssuggestiestroken zullennu slechts tot aan het zebrapad bij het klooster gemaakt worden. Ook was het voor onze fractie fijn te horen dat ze wekelijks de vinger aan de pols houden d.m.v. controles door ongediertebestrijder en ook de school hierbij op de hoogte houdt. Een wijze les uit deze ratten-overlast kan geleerd worden; pas op met bijvoeren van vogels in de winter, ratten hebben ook honger en komen op dat voer af.

 

Als 4de punt staat een debat over de totstandkoming van het coalitieakkoord en formatieproces op de agenda. Een debat is een goede manier om tussen  verschillende partijen van gedachten te wisselen d.m.v. Het poneren van stellingen die vervolgens verdedigd of ontkracht worden. Het is voor de oppositie van belang boven water te krijgen waarom bepaalde beslissingen genomen zijn op de manier waarop ze genomen zijn. Dat onze coalitiepartner CDA op een laat moment besloten heeft, naar aanleiding van de uitkomst van een integriteitsonderzoek, Dhr. Hendriks alsnog voor te dragen als kandidaat wethouder i.p.v. de eerder beoogde kandidaat is een van die vragen die opgeworpen zijn. Fractie Franssen staat achter haar coalitiepartner en vind het lovenswaardig om iedere schijn van een integriteitsrisico in een nieuw collegeweg te nemen, een mogelijke en moedige beslissing.

Het is begrijpelijk dat PRO Gulpen-Wittem als partij met de meeste stemmen wil weten hoe het proces verlopen is waardoor zij niet in de coalitie terecht zijn gekomen. Dhr. Franssen verwoorde het zoals het is: De Fractie Franssen is als winnaar uit de verkiezingen gekomen met 1 zetel winst, hoewel nog steeds de grootste heeft PRO een zetel verloren. De zittende coalitie heeft een ruime meerderheid met 10 zetels van de 15. Het vertrouwen dat de coalitiepartijen onderling in de afgelopen 2 jaar heeft ondervonden biedt een uitstekende basis om deze coalitie voort te zetten.

 

Het coalitieakkoord krijgt over het algemeen complimenten van de oppositie. In de huidige onzekere tijd waarin corona en gevolgen van de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekerheid en past gematigdheid richting toekomstplannen. Na het bespreken van een aantal moties en daaruit voorgestelde wijzigingen in het coalitieakkoord kan het coalitieakkoord unaniem aangenomen worden.

 

Namens de Fractie Franssen, uw raadsleden:

Quinn Quadvlieg, Piet Franssen, Diana Vluggen en Jo Nix