De raadsvergadering van 21 april 2022 had een bescheiden agenda, maar desalniettemin een belangrijke agenda.

Namens de Fractie Franssen zijn drie burgerfractieleden benoemd, Eric Magermans, Florian Hendriks en Ralf Ramakers. Zei zullen onze fractie de komende 4 jaar ondersteunen en zullen deelnemen in de commissies.
Het meest besproken stuk op de agenda was de intrekking aanbestedingsbeleid 2016. In de commissie werd ontdektdat er een controle onderdeel miste in het nieuwe inkoopbeleid, na goed overleg is ervoor gekozen om doormiddel van een amendement dit controle element toe te voegen en de intrekking van het aanbestedingsbeleid door te laten gaan.
Op de agenda stonden ook twee hamerstukken, in de commissie was besloten dat deze 2 stukken zonder verdere bespreking behandeld konden worden door de raad. Het betrof: de eerste begrotingswijziging GR WOZL 2022 en de gemeenschappelijke regeling op verbonden partijen, beide zijn unaniem aangenomen.
Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag van €800 is aan bod gekomen. Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft het college een raadsinformatiebrief verstuurd met hierin een oplossing voor de uitkering van deze gelden. De toeslag zal in 2 termijnen van €400 worden uitgekeerd, wij zijn blij dat het college op korte termijn met deze oplossing is gekomen.

 

Namens de raadsleden: Diana Vluggen, Jo Nix, Piet Franssenen Quinn Quadvlieg danken wij u voor uw stem tijdens de verkiezingen, de komende 4 jaar zetten wij ons in betrouwbare en realistische politiek in Gulpen-Wittem!