Op 29 maart heeft Robbert Dautzenberg bij zijn afscheid van de gemeenteraad een lintje mogen ontvangen. Na jarenlange inzet voor onze fractie en voor onze gemeenschap is dit lintje meer dan verdient!

 

Een korte reactie van Robbert:

“Dat ik raadslid werd, kwam eigenlijk geheel onverwachts. Ik had me in die periode een paar keer uitgesproken over de plannen van de gemeente voor de sportaccommodaties. Want ik vond dat verenigingen en inwoners daarbij meer betrokken moesten worden. Toen vroeg een lokale politieke partij of ik op hun kieslijst wilde komen. Daarop heb ik ja gezegd, maar ik stond zo laag dat ik dacht dat ik niet gekozen zou worden. Uiteindelijk ben ik met voorkeursstemmen toch in de raad gekomen. In de twaalf jaar dat ik raadslid ben geweest, is er veel verbeterd. De gemeente betrekt de burgers nu veel meer bij haar plannen en er komen veel initiatieven vanuit de samenleving. Het meest trots ben ik op de realisatie van een brede maatschappelijke voorziening voor verenigingen: A gen Sjoeël, echt een plek voor de gemeenschap. De laatste jaren werd het steeds lastiger om het werk als gemeenteraadslid te combineren met mijn baan. Daarom wilde ik stoppen. Ik stond nog wel op de kieslijst, maar dit keer als lijstduwer. En nu ben ik formateur voor een nieuwe coalitie, maar daarna is het echt voorbij. Dan ga ik me als vrijwilliger op een andere manier inzetten voor de maatschappij. De vele dankwoorden bij mijn afscheid van de raad ontroerden mij. Het lintje kwam ondanks dat ik het had kunnen verwachten als een mooie verrassing.”