We mogen trots zijn. Trots op onze inwoners dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Menige gemeente zou willen dat er zoveel enthousiaste inwoners zijn die samen de schouders eronder zetten. De afgelopen jaren hebben we mooie initiatieven zien ontstaan vanuit de zelfsturing. Er zijn veel projecten gerealiseerd. Maar we zagen het soms, tenenkrommend ook fout gaan. We verzandde in discussies over verantwoordelijkheden, draagvlak en representatie. Er ontstond onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Met het voorliggend voorstel wordt een duidelijke knip gemaakt tussen Burgerparticipatie, wij als gemeente vragen inwoners om mee te doen en zelfsturing, waarbij inwoners de gemeente vragen om ‘mee te doen’. De voorliggende kaders bevatten duidelijke scheidslijnen, die wij geheel kunnen onderschrijven.

We zetten daarmee opnieuw een belangrijke stap vooruit met de verbeteragenda zelfsturing in de doorontwikkeling van zelfsturing in onze gemeente. Met deze verbeteragenda stellen we duidelijke kaders vast en gaan we op onderdelen samen met de kernoverleggen inzetten op doorontwikkeling.

We kunnen de initiatieven in Gulpen-Wittem weer laten bloeien, zonder daarbij te verzanden in discussies over de taken, rollen en verantwoordelijkheden. Laten we daarom samen de schouders eronder zetten en deze mooie stap samen verder invullen