Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 juli is Diana Vluggen uit Wahlwiller benoemd tot burgerfractielid bij onze fractie. Diana is in Gulpen-Wittem en zeker in Wahlwiller geen onbekende. Als vrijwilliger bij tal van verenigingen en activiteiten zorgt Diana er voor dat onze gemeente bruisend blijft. Dat bruisen heeft Diana ook voor met onze gemeente en voor de gemeenteraadsverkiezingen. Diana wil zich sterk maken voor het sociaal domein, de ouderen, gezondheid, het verenigingsleven en de kleine kernen. Daarnaast zal Diana zich inzetten voor de samenwerking tussen partijen in Gulpen-Wittem. De komende periode zult u Diana regelmatig tegenkomen in de commissievergaderingen.