Afgelopen donderdag is namens Fractie Franssen de 17-jarige Quinn Quadvlieg uit Gulpen benoemd als burgerfractielid (vanaf september commissielid). Quinn komt de fractie versterken met frisse ideeën en ambities voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Quinn is geen onbekende in Gulpen en omgeving. Als top wielrenner en vrijwilliger bij het kindervakantiewerk is hij zeer sportief. Daarnaast heeft hij eerder namens het Sophianum deelgenomen aan het Model European Parliament. Met de benoeming van Quinn zet Fractie Franssen in op verjonging binnen de fractie en willen we de jongeren een grotere stem geven in het debat.

Quinn heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij ambities heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De komende maanden zal hij ervaring op gaan doen als commissielid en de stem van de jongeren laten horen in de raadzaal van Gulpen-Wittem.