Covid-19 heeft nagenoeg alle onderdelen van onze samenleving hard getroffen en veel schade aangericht. Het herstel brengt forse uitdagingen met zich mee als het gaat om het herstellen van de economie, het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, de mentale en fysieke gezondheid van inwoners, de organisatie van het sociaal-maatschappelijk leven, het herstel van de kunst- en cultuursector en het aanpakken van de toenemende sociale ongelijkheid.

Met het vastgestelde voorstel wordt ingezet op het verlenen van ondersteuning op sectoren en organisaties die zeer hard getroffen zijn en het cement van de samenleving vormen. Fractie Franssen kan die aanpak uiteraard steunen en roept u vooral op snel werk te maken van de uitvoering van dit steun- en herstelpakket.

Daarnaast vragen wij u ook aandacht te hebben voor de middellange en lange termijneffecten van Covid-19 en dit ook mee te nemen bij het opstellen van de Kaderbrief en Begroting 2022 voor zover die doorkijk kan worden gemaakt. Het herstellen uit deze crisis wordt een traject van lange adem, maar biedt ook kansen om beter uit de crisis te komen, verenigingen te ondersteunen en ontwikkelingen in gang te zetten die versneld nodig zijn.

We roepen het college dan ook na het bestrijden van de negatief gevolgen om voor het herstel te werken vanuit een integrale aanpak, met kruisbestuiving tussen cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, leefstijl, welzijn, economie, duurzaamheid en ruimte. Hierdoor ontmoeten partijen elkaar en komt samenwerking en verbinding tot stand.