Vorige week behandelden wij in de Raad het beleidsplan Armoede. Een uitstekend plan, waaraan door de betrokkenen met veel enthousiasme en bevlogenheid is gewerkt. We willen daar op voorhand onze dank voor uitspreken. Dat geldt ook voor het advies van de adviesraad, waarbij wij ons volledig kunnen aansluiten.

Armoede is een hardnekkig probleem en het is pijnlijk om te constateren dat we in een welvarend land zoals Nederland nog steeds met grootschalige armoedeproblematiek te maken hebben. Het is echter ook een probleem dat niet op te lossen is met een simpel loket, een formulier en een hulpmiddel. Armoede kent veel en vaak ongelukkige onderliggende oorzaken. Om de armoede echt te doorbreken is het aanpakken van die onderliggende oorzaken van belang.

Het voorliggend beleidsplan zet daarin de volgende stap. Het is een goede basis om als Gulpen-Wittem meer werk van de aanpak van armoede te maken. We kennen als gemeente al een ruimhartige aanpak met een grote plus voor kinderen in armoede. We hebben het college ook veel instrumenten ter beschikking gesteld om armoede aan te pakken. Het blijft daarbij ook van belang om de mensen die het nodig hebben weten te vinden, want de ervaring leert ze melden zichzelf vaak uit schaamte, angst of onbekendheid niet. Dat vraagt ook om innovatief te zijn.

In het voorliggend beleidsplan zien wij daar al elementen van terug. Daarnaast willen wij u een aantal suggesties meegeven, uit de praktijk die mogelijk behulpzaam kunnen zijn. Zo is naast het laten signaleren van vrijwilligers en scholen op armoede, het van belang dat ze ook soms zelf kunnen handelen in de anonimiteit. Immers het uit de schaduw treden vergt durf en tijd. Door vrijwilligers en scholen laagdrempelig over een eigen potje te laten beschikken, kunnen ze de eerste nood ledigen en vanuit daar werken aan een vertrouwensband om uiteindelijk iemand bij de juiste hulpverleners te krijgen en zo de onderliggende problematieken aan te pakken. Dat vraagt om het inzetten van maatwerk en handelen in de geest van de wetgeving. Samengevat “zorg voor een vrij besteedbaar potje” met minimale verantwoording.

Wij verzoeken de wethouder om deze mogelijkheid in 2021 te bekijken en desgewenst kunnen wij u de voorbeelden doen toekomen.

Daarnaast vragen wij ook bij het armoedebeleid om een periodieke terugkoppeling op basis van meetbare indicatoren en deze eveneens mee te nemen in de planning en controlcyclus.

Tot slot, nog een laatste punt waar wij heel blij mee zijn, het betrekken van de doelgroep zelf. Dit is volgens ons essentieel om armoede echte goed aan te pakken. Niemand beter dan de doelgroep zelf kan ons helpen om te komen tot een sluitende aanpak op basis van hun ervaringen. Wij kunnen leren waar we de fout in zijn gegaan, waar verbeteringen nodig zijn en de doelgroep kan iets terugdoen voor de hulp die ze ontvangen hebben.