De gemeente Gulpen-Wittem gaat mantelzorg anders organiseren: méér lokaal en dichter bij de inwoner. Gericht op ondersteuning die nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van mantelzorgers zelf. Dat antwoord het college op schriftelijke vragen aan de gemeenteraad.

Cijfers tonen aan dat het beroep op mantelzorg toeneemt. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. “Daar speelt de gemeente op in”, geeft wethouder Franssen (Sociaal Domein) aan. “We bereiden ons voor op de toekomst. In Gulpen-Wittem zorgen mensen tot op late leeftijd goed voor elkaar. We verwachten dat steeds meer inwoners behoefte hebben aan ondersteuning voor mantelzorgers. Een goede structuur waarin de inwoner zelf écht centraal staat en waarbinnen we maatwerk kunnen leveren moet er in de eerste plaats voor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. We willen méér vraaggericht te werk gaan.”

Om de mantelzorgstructuur te versterken en verder uit te bouwen werkt de gemeente samen met TriaCura Mantelzorgmakelaars Zuid-Limburg. Vanaf heden kunnen inwoners met vragen bij Angelique de Vreede-Ernes en Henk de Vreede van TriaCura terecht. Bijvoorbeeld voor advies over het combineren van werk en mantelzorg of voor het regelen van mantelzorg-gerelateerde zaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. Verder bieden zij kortdurende begeleiding en emotionele steun. TriaCura versterkt de positie van de mantelzorger. Mantelzorgondersteuning is gratis voor inwoners van de gemeente.

Tot voor kort konden mantelzorgers in Gulpen-Wittem terecht bij Steunpunt Mantelzorg. TriaCura volgt deze partij in het ondersteunen van mantelzorgers op. Mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn hebben een informatiebrief ontvangen met het verzoek hun dossier op te vragen. Dat is nodig in verband met privacywetgeving. Zo kan er een warme informatieoverdracht plaatsvinden en kunnen mantelzorgers blijven rekenen op passende ondersteuning.

Lees hier de volledige beantwoording:

Raadsinformatiebrief Mantelzorg