Door de Covid-19 crisis kunnen vrijwilligersorganisaties al geruime tijd geen activiteiten organiseren, hebben zij evenementen moeten afgelasten en hebben zij vrijwel geen inkomsten meer. Dit terwijl de vaste kosten van de organisaties wel doorlopen. Het jaar 2020 is daarmee voor de vrijwilligersorganisaties een dramatisch jaar en de vooruitzichten voor 2021 zijn dat het nog geruime tijd zal duren voordat er weer (kleinschalige) mogelijkheden zijn. Als gevolg van de covid-19 crisis staan veel vrijwilligersorganisaties onder druk en dreigen in hun voortbestaan te worden bedreigd. De rijksoverheid heeft aan de gemeenten bijdragen ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Het gaat dan om budgetten voor de lokale culturele infrastructuur (3 tranches), amateursport, jeugd- en jongerenwerk en buurt- en dorpshuizen. Daarnaast kunnen er extra budgetten aangevraagd worden om kleinschalige activiteiten voor jongeren te organiseren.

Het behoud van de vrijwilligersorganisaties is voor onze gemeente essentieel en van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. Diverse verenigingen hebben ons inmiddels benaderd en u als college aangeschreven, waarin zij u verzoeken om ondersteuning om de negatieve financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te beperken. Deze bovengenoemde extra middelen zijn bedoeld om de lokale infrastructuur van cultuur, sport, dorps- en buurthuizen en jeugd- en jongerenwerk in stand te houden.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college voornemens om deze middelen ook een op een voor dit doel in te zetten en binnen welke periode gaat dit plaatsvinden?
  2. Welke voorbereidingen treft het college om deze middelen zo snel mogelijk terecht te laten komen bij de vrijwilligersorganisaties die deze steun hard nodig hebben?
  3. Is het college bereid om de raad op korte termijn te informeren over de wijze waarop deze middelen verdeeld zullen gaan worden?
  4. Welke maatregelen neemt het college voor 2021, nu de Covid-19 situatie vooralsnog voortduurt om de vrijwilligersorganisaties te blijven ondersteunen?