Beste inwoners,
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de standpunten en behaalde resultaten van Fractie Franssen in 2020. In alle opzichte een bijzonder jaar. De covid-19 pandemie die ons allen in de greep houdt, brengt vele onzekerheden met zich mee. Met het tussentijds vallen van de coalitie in Gulpen-Wittem, bracht dit ook de nog grotere behoefte aan een stabiel bestuur met zich mee. Fractie Franssen levert op basis van inhoud én
ervaring daaraan een bijdrage. Piet Franssen is inmiddels aan de slag als wethouder Sociaal Domein en in onze raadsfractie hebben we Eric Magermans uit Wijlre mogen ontvangen. Daarmee kunnen we weer met volle sterkte samen met u aan de slag voor een stabiel gemeentebestuur in Gulpen-Wittem. Ik wens u allen mede namens mijn fractiegenoten een goede gezondheid toe.

 

Leest u hier onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief najaar 2020

 

Robbert Dautzenberg,
fractievoorzitter