Onze voornaamste insteek is dat de voorgestelde extra verhoging van de ozb voor ons niet bespreekbaar is. Wij willen deze stijging zoveel mogelijk beperken en het liefst helemaal schrappen. We vinden het onverantwoord om in deze Covid-19 periode inwoners met een extra lastenverzwaring op te zadelen. Wat ons betreft kunnen diverse voorstellen over meerdere jaren worden uitgesmeerd en kunnen de verhoogde organisatiebudgetten worden geschrapt.’

Zaken waar Fractie Franssen onder andere op wil inzetten:

Woningbouw:

  • In de eerste plaats de woningbouw in de gemeente. Er moeten instrumenten komen om de bouw van met name senioren- en starterswoningen te versnellen. De opgave die nu in de begroting staat is te summier.
  • Daarnaast moet woningbouw een stuk duurzamer. Woningen moeten toekomstbestendig zijn of worden gemaakt. Dat is ook voor investeerders aantrekkelijk. De gemeente moet dit aanjagen. Er staan momenteel ongeveer 40 projectplannen ingediend. Fractie Franssen wil die waar mogelijk faciliteren.

Gemeenschapsvoorzieningen Wahlwiller- en Nijswiller:

  • Er dient in 2021 een oplossing op maat te komen voor de gemeenschapsvoorzieningen in Nijswiller en Wahlwiller.

Evenementen:

  • In het verlengde hiervan pleit de fractie voor meer ondersteuning bij kleinschalige evenementen in de dorpen, zoals kermissen, carnavalsoptochten en jeugd- en jongerenwerk.

1 miljoen bomenplan:

  • Er zit een motie in de pen voor het extra aanplanten van bomen langs weilanden, waarbij we budget vrijmaken voor het 1 miljoen bomenplan in 2021.

Verkeersdrukte:

  • De (toeristische) verkeersdrukte moet worden teruggedrongen. De hiervoor in de begroting opgenomen post krijgt de volledige steun van de fractie.

Burgerparticipatie:

  • Datzelfde geldt voor het opgenomen budget voor burgerparticipatie. Dit is een van de speerpunten van Fractie Franssen.

‘In het algemeen vinden wij dat de gemeente slim moet investeren en reserveren, dit om goed te kunnen anticiperen op slechtere tijden en onzekerheden als gevolg van COVID-19. De gemeente heeft tenslotte een zorgplicht. De burgers mogen hier zo weinig mogelijk last van ondervinden.’