De afgelopen weken hebben de raadsfracties van CDA, Balans, Franssen en Van der Laan gesprekken met elkaar gevoerd onder leiding van formateur Ad de Kroon over de inhoud van een coalitieprogramma. Dit is een prettig en open proces geweest, waarbij door ons steeds het belang van de inwoners van Gulpen-Wittem voorop is gesteld. Op woensdag 19 augustus hebben de nieuwe coalitiefracties overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma voor de resterende raadsperiode.

In de raadsvergadering van 27 augustus a.s. worden Jos Hendriks (CDA) en Piet Franssen (Fractie Franssen) beëdigd als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De vacante raadzetels worden ingevuld door Mike Eggen (CDA) en Eric Magermans (Fractie Franssen). Huidig wethouder Jos Last blijft wethouder en neemt namens de fracties Balans en Van der Laan zitting in het nieuwe college. Ook zal tijdens de raadsvergadering het coalitieakkoord toegelicht worden. De raadsvergadering kan vanwege Corona-maatregelen niet fysiek bijgewoond worden, maar zal wel live te volgen zijn via het Youtube-kanaal van de Griffie Gulpen-Wittem.

Het rijke verenigingsleven, het karakter van de dorpen en de schoonheid van het Heuvelland vormen samen de kracht van Gulpen-Wittem. Wij zien het als onze taak deze kwaliteiten te koesteren. Dit vraagt om extra inspanningen, want het is niet vanzelfsprekend dat deze vanzelf op niveau blijven. De leefbaarheid van de kernen staat onder druk en het buitengebied is kwetsbaar. De uitbraak van het Covid-19-virus zorgt ook op dit vlak voor onzekerheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze taak aankunnen, zeker als wij dit samendoen met de inwoners van onze prachtige gemeente. Dat vraagt om een stabiel bestuur. Het is in het belang van Gulpen-Wittem dat een college op brede steun in de raad kan rekenen. Dat een gemeentebestuur democratisch gelegitimeerd is en met gezag kan spreken. Dan kan het bronnen in de gemeenschappen ontsluiten, initiatiefnemers in positie brengen en partnerships creëren met mede-overheden en het bedrijfsleven.

Wij realiseren ons dat de tijd voor deze coalitie beperkt is, slechts anderhalf jaar. Naast nieuwe lijnen zetten we ook in op continuïteit van het in de afgelopen raadsperiode gevoerde beleid. Daarnaast beseffen we dat de financiële ruimte beperkt is. De algemene financiële uitdagingen waar een gemeente van onze schaal al langer mee wordt geconfronteerd, onder meer in het sociale domein, worden nog groter door de effecten van de Covid-19-crisis en de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds. Wij willen de resterende raadsperiode daarom optimaal benutten.

Coalitieprogramma 2020-2022 – Samen met de inwoners voor een stabiel bestuur