Afgelopen donderdag behandelden wij de jaarstukken van de gemeente Gulpen-Wittem 2019. Deze jaarstukken kunnen ook gezien worden als de “ Mondriaan 2019”  van het College en deze coalitie. Een kleurenpalet van rood, oranje en een beetje groen. Een stuk dat slecht leesbaar is en waar alsnog niet uit te halen is hoe de zaken er voor staan.

 

De volledige inbreng kunt u hier terugkijken of hieronder lezen:

 

Tijdens de behandeling in de Auditcommissie hebben wij ons ongenoegen al kenbaar gemaakt over de ondoorzichtigheid van dit college op het sociaal domein. Simpele vragen werden afgedaan als of het de meest ingewikkelde technische vragen waren. Vanavond hebben wij nog steeds geen antwoorden, hoe het er binnen het Sociaal Domein nu echt mee staat, wat de impact van Maastricht op ons is en nog belangrijke welke beheersmaatregelen we zelf nemen! Scenario’s waarbij we nog uitgaan van de meest gunstige variant, maar mogelijk miljoenen negatieve financiële consequenties door een nieuw verdeelmodel.

Een wethouder die niet weet waar toenames vandaan komen, of cliënten nog wel tevreden zijn en welke maatregelen we nemen om de kosten in bedwang te houden. Nee, alleen maar verschuilen achter het niet kunnen geven van een presentatie.

Als duvel uit een doosje kwam ook een risico van maar liefst 4,3 miljoen euro boven tafel door de NV VTC, oftewel Mosaqua en de sporthal in Gulpen. Met als resultaat een onthouding van enige verklaring door de accountant. Een risico dat nog groter wordt met Covid-19 dat ons nu achtervolgt.

Andere aandachtspunten, zoals bedragen die verkeerd zijn geboekt, ongeoorloofde onttrekkingen aan voorzieningen vallen daarmee in het niet. Een vrijval van voorzieningen, waardoor deze zelfs negatief wordt! Werkkapitaal dat afneemt en onze liquiditeit in gevaar brengt. Eveneens belangrijke argumenten om niet blindelings op de groene balken af te gaan.

En voorzitter, dit alles op een moment waarop we onze financiële middelen waarschijnlijk meer dan eens nodig hebben om de Covid-19 crisis te bestrijden.

Wij vragen ons daarbij oprecht af, weet dit College nog wel waar ze mee bezig zijn, in welk zwart gaat zij de inwoners van Gulpen-Wittem aan het duwen zijn. Waarom is er niet eerder aan de bel getrokken, waarom heeft het College als enig aandeelhouder met deze situatie ingestemd? Waarom is de Raad niet eerder geïnformeerd?

Maar ook coalitiepartijen die met gedoogsteun blindelings vertrouwen op dit college en het eigen vermogen van Gulpen-Wittem in een rap tempo verteren. Maar liefst 1,8 miljoen euro leveren we in en dan tellen we de afgelopen jaren nog niet mee!

Wij kunnen dan ook onmogelijk instemmen met deze jaarstukken.