Last minute ontvingen wij eergisteren een e-mail van wethouder van der Kleij dat er ‘spontaan’ donderdagavond (17:30 uur – 19:00 uur) een fysieke informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad is over de biomassacentrale in Wijlre. Een fysieke bijeenkomst, waardoor het aantal deelnemers beperkt is en er geen ruimte voor publiek is. Na aandringen van Fractie Franssen zal de bijeenkomst nu live uitgezonden worden via het YouTube-kanaal van de gemeente. Daarnaast zullenl naar aandringen van onze fractie, het CDA en van der Laan eerst de stukken openbaar gemaakt worden en worden onze vragen schriftelijk beantwoord.

Uiteraard hebben wij onze bedenkingen bij deze “spontane” ingeving van de wethouder, want er valt toch niets te vrezen? Ook nu worden opnieuw de inwoners niet in de gelegenheid gesteld om actief deel te nemen aan de bijeenkomst. Een gemiste kans!