Het heeft even geduurd maar eindelijk is het beheerplan civiele kunstwerken klaar. Een plan waarmee al enkele jaren geleden enthousiast mee is gestart en waarbij zelfs even een zoektocht is geweest naar de onderzoeken die zouden zijn kwijtgeraakt. Gelukkig zijn ze weer uit de la gehaald en stellen we vanavond het beheerplan civiele kunstwerken vast. Een dynamisch plan dat als het gaat om ambitieniveau aansluit bij de onderhoudsstatus die we ook voor onze wegen voor ogen hebben en voorkomt dat we onverwachts tegen hoge kosten aanlopen.

Toch zal zich ook met dit beheerplan, als het aan onze fractie ligt, in uitzonderlijke gevallen maatwerk geboden moeten kunnen worden, om invulling te geven aan onze ambities op toeristisch en cultuurhistorisch vlak. Het zal dan echter gaan om een bewuste keuze die wordt gemaakt in relatie met de ambities die we op een unieke locatie voor ogen hebben.