Uit de Limburger van afgelopen week vernamen wij van een symposium over het zogenaamde krijtgebied, waaronder ook het Lijn 50 gebied valt. Het symposium werd ingegeven vanuit de wens van de organisatie of een vervolg aan het verkrijgen van een Unesco-status wenselijk is. Uit het krantenartikel blijkt dat maar liefst 16 gemeenten op het symposium aanwezig waren, waaronder Gulpen-Wittem.

De conclusie van het symposium is op basis van het krantenartikel bijzonder. De afgevaardigde van de Nederlandse Unesco Commissie (mevrouw Marike Bontebal) sprak van een kansrijke situatie als het gebied, waar onze gemeente zich in bevindt zich voor dit initiatief samenpakt. Opvallend is dat in het krantenartikel onze Burgemeester (en daarmee onze gemeente!) als cruciale dissident wordt omgeschreven.

 

Reden voor onze fractie om u de volgende vragen te stellen:

 1. Welke portefeuillehouders waren namens de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig op het symposium?
 2. Welke portefeuillehouder(s) voerde(n) namens de gemeente Gulpen-Wittem het woord tijdens het symposium?
 3. Is de Burgemeester aangewezen als portefeuillehouder voor het Unesco GeoPark, waarom niet de portefeuillehouder Omgeving of Toerisme?
 4. Heeft u vooraf binnen het College een standpunt ingenomen over het initiatief Unesco GeoPark?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is het standpunt en welke argumenten hebben daartoe geleid?
 5. Heeft er vooraf afstemming plaatsgevonden met onze naaste samenwerkingspartners van de Lijn-50 gemeenten?
  Zo ja, wat waren hier de argumenten om niet tot een eensluidend standpunt te komen?

Zo nee, waarom heeft er geen afstemming plaatsgevonden?

 1. Wat was voor de Burgemeester de aanleiding om de dissidente houding aan te nemen?
 2. Realiseert de Burgemeester dat ze hiermee eveneens de gemeente als dissident wegzet binnen de regio, waarin juist gewerkt dient te worden aan samenwerking?
 3. Deelt het College de mening dat we ons als Gulpen-Wittem moeten schamen dat juist dit kansrijke initiatief (volgens Unesco), de krant haalt door een dissidente houding van onze Burgemeester, die ook nog publiekelijk word geuit, zonder hiervan de gemeenteraad in kennis te stellen?
 4. Waarom is de Raad niet vooraf geïnformeerd en gesondeerd over dit kennelijke standpunt van de Burgemeester/College?
 5. Deelt u de mening dat dit wederom een blazoen is op de samenwerking binnen de Lijn 50 gemeenten, om gezamenlijk op te trekken in de regio?
 6. Welk standpunt inzake het Unesco GeoPark hanteert de VVV Zuid-Limburg en heeft u met hun de mogelijkheden vooraf besproken?
 7. Hoe gaat u de gemeenteraad, inwoners en ondernemers op de hoogte brengen van het feit dat u een Unesco GeoPark status niet met open armen ontvangt en daarmee als dissident optreedt binnen de regio, waarbij u volledig afwijkt van de mening van onze lijn-50 partners en nog twaalf andere (buur)gemeenten?
 8. Gaat u ons als Raad nog consulteren over dit belangrijke onderwerp?
 9. Gaat u de inwoners en ondernemers nog consulteren over dit belangrijke onderwerp?
 10. Heeft u de mogelijkheid open gehouden dat uw standpunt nog wordt herzien als blijkt dat gemeenteraad (en inwoners) het standpunt van de Burgemeester niet delen?