Afgelopen week ontvingen wij van het College een raadsinformatiebrief waarin ze verwijzen naar de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie op het door de organisatie van de dorpskermis in Mechelen ingediende bezwaar naar aanleiding van uw verlaagde subsidietoekenning.

In de raadsinformatiebrief gaf het college aan dat ze naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie de organisatie van de dorpskermis in het gelijk stelt en het besluit herziet. Uiteraard staat Fractie Franssen hier volledig achter, het was echter reeds vanaf het begin niet nodig geweest om deze juridische procedure uit te halen, als men de situatie in brede zin had bekeken.

Wij hebben het College daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Waarom heeft het maar liefst 3 maanden geduurd, nadat de bezwaarschriftencommissie haar bevindingen (30 oktober 2019) had gedeeld, voordat u tot een herzien besluit (28 januari 2020) kwam?

U feliciteert, bij monde van de Burgemeester in de krant, de organisatie van de dorpskermis met hun gelijk. In Gulp- en Geuljournaal spreekt u echter de teleurstelling uit. In de Raadsinformatiebrief verschuilt u zich achter de mening van de regiegroep. Wij missen daarin het standpunt van het college.

  1. Verschuilt u zich nog steeds achter de ‘regiegroep’of erkent u dat u als bestuursorgaan dient te waken voor een zorgvuldige besluitvorming, ongeacht of er sprake is van mandaat?

 

  1. Heeft u de heroverweging van het besluit, naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie besproken met de Regiegroep Zelfsturing?

 

  1. Staat u echter zelf als college ook achter de uitspraak, met andere woorden hoe gaat u er voor zorgen dat deze situatie zich in de toekomst niet meer voordoet?

U heeft de organisatie het afgelopen jaar een aantal keer in een negatief daglicht neergezet in de media en in onze raad. Dit terwijl de organisatie nu alsnog in haar gelijk is gesteld.

  1. Heeft u inmiddels contact gehad met de organisatie van de dorpskermis om het gehele proces te evalueren en af te sluiten?

 

  1. Heeft u overwogen om voor oftijdens de zitting er gezamenlijk met de organisatie alsnog uit te komen? Indien nee, wat waren u argumenten om de ‘juridische strijd’ aan te gaan?

 

  1. Welke consequentie heeft deze uitspraak voor vergelijkbare gevallen en hoe interpreteert u de uitspraak voor nieuwe situaties in 2020?

 

  1. Welke consequenties heeft deze uitspraak voor uw inspannen en de inspanningen van de organisatie voor de instandhouding van de dorpskermis in Mechelen?

 

  1. Hoe staat het College principieel in het faciliteren en stimuleren van de instandhouding van dorpsactiviteiten zoals een Kermis?

 

  1. Is het College van mening dat een deel van de kosten voor het zelf door een kern organiseren van de kermis, moet kunnen rekenen op een jaarlijkse bijdrage?