Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van de publicatie op de gemeentepagina van de gemeente Gulpen-Wittem betreffende de column van raadslid R. van Breemen dd. 24 januari 2020. Deze column bevat feitelijke onjuistheden m.b.t. de raadzaal alsmede de ambtsketting. Hierbij verwijzen wij naar de voorstellen die door het CDA en Fractie Franssen zijn ingediend en behandeld tijdens de begrotingsbehandeling dd. 7 november 2019. De fractie PRO, Balans en van der Laan stemden tegen.

Wij verzoeken u, om als voorzitter van de gemeenteraad, het gesprek aan te gaan met raadslid van Breemen om te spreken over de onjuistheid van de berichtgeving alsmede ook in uw organisatie aan te kaarten dat de columns gecontroleerd dienen te worden op feitelijke juistheden (team communicatie). De columns worden immers gepubliceerd op de gemeentepagina van de gemeente Gulpen-Wittem in de Gulp & Geul en het kan niet zo zijn dat deze pagina feitelijke onjuistheden bevat.

Wij vertrouwen erop dat dit een eenmalig incident betreft.

De burgemeester heeft inmiddels in een reactie laten weten niet op te treden. Het is niet aan team communicatie, maar ook niet aan de griffier of de burgemeester, om te oordelen over de inhoud van een column geschreven door een raadslid, een lid van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Als dat wel zou gebeuren, ligt het verwijt van censuur voor de hand. De politieke columns op de gemeentepagina zullen geavalueerd worden nadat alle raadsleden aan de beurt zijn geweest. Daarbij is de oproep gedaan dat tot die tijd de fractievoorzitters hun verantwoordelijkheid nemen en met de raadsleden die nog een column tegoed hebben in gesprek kunnen gaan.