De inwoners van Ingber hebben slechts een voorziening, waar de hele gemeenschap gebruik van moet maken. De gemeenschapsvoorziening van Ingber en tevens de voetbalkantine. Uit diverse signalen en een bezoek ter plaatse is ons gebleken dat de toegangsweg hiernaartoe in slechte staat is, een puinhoop. Een deel van de toegangsweg (c.a. 50 meter) is verhard en het overige gedeelte is onverhard met veel kuilen en plassen (zie foto’s).

Daarbij moeten steeds meer oudere inwoners van deze weg gebruik maken met behulp van een rollator of scootmobiel. Ondanks dat de slechte staat van de toegangsweg meermaals onder de aandacht is gebracht van verantwoordelijk wethouder Last, is de situatie nog niet verbeterd.

De reactie van het college is telkens dat het hier een ‘privaat’ grondstuk en private gebouw betreft. Dit kan feitelijk wel kloppen, maar gelijktijdig vraagt de buurtschap Ingber geen enkele andere vorm van gemeentelijke accommodatie of voorziening van de gemeente. De gemeente kan hierdoor op een goedkope wijze voorzien in de maatschappelijke behoefte van de inwoners van Ingber om samen te komen in een voorziening.

De kantine van Ingber wordt namelijk door de gemeenschap gebruikt voor diverse activiteiten zoals huiskamer, ouderensoos, kindermiddag en diverse andere activiteiten. De bewoners van Ingber steken veel tijd en energie in het beheer en onderhoud van de accommodatie, geheel op vrijwillige basis.

Fractie Franssen vindt het hoog tijd dat er actie wordt ondernomen om de toegangsweg te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle inwoners van Ingber.

Wij hebben het college hierover dan ook de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u het met ons eens dat de private accommodatie voorziet in een maatschappelijke behoefte voor de inwoners en de gemeente daarmee aanzienlijk kosten bespaard?
  2. Bent u bereid om een deel van deze bespaarde kosten in te zetten om tegemoet te komen aan het verzoek van de inwoners om de toegangsweg te verharden?
  3. Indien u de werkzaamheden niet zelf (wilt) laten uitvoeren, bent u bereid om een subsidie van c.a. 25.000,- euro te verstrekken aan het kernoverleg c.q. de beheerder om zelf de toegangsweg te laten realiseren?
  4. Binnen welke termijn kunnen wij actie van het college verwachten?

De beantwoording op de hierboven gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie Franssen