Wij begrepen dat er sinds 15 augustus jl. een uitbreidingsplan ter inzage ligt bij de Gemeente Valkenburg aan de geul inzake een uitbreiding met meerdere groepsverblijven.

Naast deze groepsverblijven zouden er ook –wederom- parkeervoorzieningen gerealiseerd worden. Wij hoeven u niet te vertellen welke overlast dit alles, naast de overlast welke de bewoners van Etenaken en Stokhem momenteel al ondervinden, met zich meebrengt.

Diverse bewoners hebben reeds hun zorgen geuit omtrent deze voorgenomen ontwikkelingen.  Men maakt zich grote zorgen over de geluidsoverlast door (feestende) jongeren en het daarmee gepaard gaande verkeer.

 

Deze uitbreidingen vinden direct aan onze gemeentegrens plaats (situatie Tuinstraat te Etenaken).

Wij stellen het College dan ook de volgende vragen:

  1. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot onze Sità-Slow-gedachte
  2. Is het College op de hoogte van deze ontwikkelingen;
  3. Indien nee, is het College bereid om contact op te nemen met het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de geul om dit aan de orde te stellen;
  4. De procedure (ter inzage) loopt al vanaf 15-08-2019 en veel bewoners zijn hier niet van op de hoogte. Bent u bereid om het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul te verzoeken om een informatieavond te organiseren voor de bewoners van Etenaken en Stokhem (uiterlijk volgende week);
  5. Welk standpunt neemt het College van Gulpen Wittem in deze in en is het College bereid om een bezwaar in te dienen tegen deze plannen.

 

Wij zien uw antwoorden graag spoedig (uiterlijk 15-09-2019) tegemoet.

 

Fractie Franssen

Eric Magermans

Piet Franssen