Ondanks ons felle protest in de raadsvergadering afgelopen donderdag, steunt de coalitie het college bij het invoeren van een vergunningplicht voor het kappen van (hoogstam) fruitbomen. Uiteindelijk hebben we wel weten af te dwingen dat de vergunningplicht in 2021 bij de invoering van de Omgevingswet opnieuw bekeken wordt. Fractie Franssen vreest ervoor dat deze nieuwe vergunningplicht ervoor zorgt dat er helemaal geen fruitbomen meer geplant zullen worden en de aanwezige fruitbomen nu gekapt worden, voor inwerkingtreding. Wij zien veel liever dat het aanplanten van fruitbomen gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling in plaats van dat met de inzet van repressie de bomen onderhevig worden aan een kapvergunning. Een eigenaar van een perceel zal zich nu wel twee keer bedenken voordat hij nieuwe bomen aan gaat planten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een aantal burgerinitiatieven gestart om de fruitbomen te onderhouden. Ook zij worden nu aan deze bureaucratie onderworpen, doodzonde!