Uit de hotelbranche bereiken ons meerdere geluiden dat momenteel een onwenselijke ontwikkeling gaande is. In meerdere (voormalige) hotels worden arbeidsmigranten gehuisvest. Deze arbeidsmigranten zorgen voor veel overlast, o.a. voor de toeristen. Dit heeft nu reeds invloed op de hotelbranche (zo hebben toeristen aangegeven het gebied niet meer te willen bezoeken door de overlast). Daarnaast zouden meerdere hoteliers concreet zijn benaderd om arbeidsmigranten te huisvesten. Huisvesting van arbeidsmigranten betekent permanente bewoning van hotels. Een dergelijk gebruik is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, waardoor ons toeristische landschap fundamenteel zou kunnen gaan veranderen op korte termijn. Het toeristische seizoen begint en de situatie is zorgelijk. Daarnaast is er bij arbeismigranten steeds vaker sprake van een gedwongen situatie en/of mensenhandel, een zeer onwenselijke situatie die wij graag willen voorkomen! Gezien de acute situatie hebben wij gisteren (samen met het CDA) hierover vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat het college samen met de gemeenten in Zuid-Limburg werkt aan een aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten, met als doel goede huisvesting en ondersteuning en geen huisvesting van arbeidsmigranten in hotels, leegstaande vakantiewoningen en vakantieparken.