Enige tijd geleden hebben wij het college ter verantwoording geroepen over het burgerinitiatief Timpaantuinen in Gulpen. De initiatiefnemers hadden het gevoel dat zij door het college en de architect niet serieus werden genomen. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt, dat de wethouder inmiddels een goed gesprek met het burgerinitiatief heeft gevoerd en daarbij aangegeven heeft dat hun ideeën, ook door de architect serieus bekeken zullen worden.

De leiding van het vervolgproces is wel belegd bij de ambtelijke organisatie en de werkgroep van 15 personen mag daarbij mede invulling geven. Hun invulling wordt vervolgens door de architect vertaald in een plan.

Klik hier voor de volledige beantwoording van onze vragen.