Samen met het CDA dienden wij een motie in om tempo te maken met de realisatie van een oplossing voor de gemeenschapsvoorziening in Nijswiller. Nu zult u zeggen, dat probleem heeft u zelf veroorzaakt, maar dat is niet geheel waar. Want ook al voor de stemming over het ALP had het college de opdracht om voor de korte- en de lange termijn alternatieven uit te werken, zo werd ons 20 december nogmaals bevestigd.

Wij vernemen echter van de verenigingen van Nijswiller, zo getuigt ook een brief bij de ingekomen stukken, dat zij ervaren onvoldoende gesteund te worden door de gemeente bij het bereiken van een benodigde oplossing. Met deze motie willen wij onze steun kracht bij zetten en roepen wij het College op om tempo te maken, zeker nu blijkt dat het café ook in juli haar deuren zal sluiten.

Daarnaast willen wij met deze motie een aantal suggesties, die eerder door deze Raad zijn gedaan als alternatief voor de locatie van het voormalig Sophianum kracht bijzetten, zodat uw College met deze motie in de hand ook bij de andere instanties aan tafel kan gaan zitten om tot een passende oplossing te komen. De motie werd uiteindelijk samengevoegd met een voorstel van de coalitie en is unaniem aangenomen.