Vorige week spraken wij opnieuw over de financiering van het centrumplan Gulpen. Een plan dat volop in ontwikkeling is en al deels is gerealiseerd. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om de herinrichting van de Looijerstraat en de Gulp op te schorten om de benodigde extra financiële middelen in overleg met onze partners de Provincie en het Waterschap binnen te halen. 

Het is een goede zaak dat de Provincie en het Waterschap bereid zijn om gezamenlijk ruim een half miljoen ter beschikking te stellen om de plannen uit te voeren, mede doordat op een aantal door hun vereiste onderdelen ook de kosten zijn gestegen. Daarnaast spreekt u over de financiering van de provincie bij fase II van het centrumplan, wij willen daarbij vanavond toch even stellen, dat de provincie die toezegging ook al eerde heeft gedaan en dat het aan onze raad is om de eigen benodigde middelen vrij te maken, dit doen wij nu taakstellend en daar kunnen wij ons  in beginsel volledig in vinden, als dit geen afbraak doet aan essentiele zaken zoals veiligheid.

Wij kunnen dan ook instemmen met dit plan, een goede deal waarbij de gemeente voor circa 40% aan de lat staat en de overige 60% uit cofinanciering wordt gehaald, een deel waar menige gemeente jaloers op zou zijn. Verheugd zijn wij dat ook de grootste tegenstander van dit plan: Pro Gulpen-Wittem, nu Pro Centrumplan Gulpen is, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.