Een raadsvoorstel met een lange geschiedenis, als we met onze telefoon door Google scrollen, dan hebben we er al heel vaak over gesproken en gedacht dat we de kwestie hadden opgelost. Jaren geleden werd besloten tot de sloop van de toenmalige Pendile in Eys, met daarbij door de gemeenteraad van destijds voor ogen zijnde woningbouw op deze locatie. Een ontwikkeling die Fractie Franssen toen al, helemaal niet zag zitten en op alle mogelijke wijzen, met een deel van het huidige PRO (destijds GroenLinks) tegen het andere deel van de coalitie (CDA, Balans en destijds PvdA) heeft proberen tegen te houden. Helaas waren ze toen niet af te remmen. Gelukkig staan deze partijen nu ook anders in de wedstrijd.

Vorig jaar verzochten wij het College om de regie terug te nemen en met Wonen Wittem en het kernoverleg in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Het amendement van Balans snappen wij dan ook even niet, want wij hebben toch al de regie teruggenomen. Gaan we nu de regie op de regie terugnemen?

Vanavond staan wij voor de keuze om deze locatie als gemeente aan te gaan kopen, in een ultieme poging uiteindelijk toch van het braakliggende terrein, samen met de inwoners en ondernemers een pareltje van Eys te gaan maken.

Voor onze fractie blijft er van de voorliggende scenario’s, maar een realistisch scenario over en dat is aankoop van deze locatie, ja helaas tegen een forse prijs. Als fractie zien wij echter geen andere oplossing om tot de invulling van dit braakliggend terrein te komen.

Een invulling die tot stand moet komen met de inbreng van de inwoners en ondernemers van Eys. Wat ons betreft moeten daaraan wel heldere kaders worden gesteld. Wij vragen het college en deze raad dan ook om met kaders te komen, waarbinnen de inwoners en ondernemers van Eys invulling kunnen geven aan dit terrein. Wij denken dan met name ook aan het budget voor de inrichting van het terrein, maar ook zaken als parkeren, dat noodzakelijk is.