Fractie Franssen beoordeelt alle raadsvoorstellen op de brede definitie van gezondheid: gezond voor de economie, inwoners, werkgelegenheid enzovoort. Op dit moment zijn er voor onze fractie onvoldoende harde cijfers om dit project als volledig “gezond” in te schatten, hoewel wij de idealistische gedachte van het project: het promoten van de agrarische sector en het versterken van het toeristisch aanbod wel een warm hart toe dragen. Dit gecombineerd met de leefbaarheid voor de kern Nijswiller en het behouden van de leefbaarheid in de andere kernen van onze gemeente en de inzet van mensen met een (arbeids)beperking, maakt het voor onze fractie een moeilijke afweging en twijfels die blijven bestaan.

Om de twijfels die er op dit moment zijn, mogelijkerwijs, weg te nemen, stellen wij middels een motie voor, samen met het CDA en Balans om de stichting ALP op te dragen om, binnen twee maanden na vandaag met een concrete, harde invulling van de streekproductenmarkt te komen. Waarbij de levensvatbaarheid van dit plan wordt aangetoond met medewerking van onze lokale ondernemers.

Op dit moment kunnen wij geen positief besluit nemen over het voorliggend bestemmingsplan, omdat dit naar mening van onze fractie onlosmakelijk gekoppeld is aan de economische haalbaarheid van het ALP en de impact op de andere dorpskernen in Gulpen-Wittem.