We willen wel, maar we durven niet dat was zo ongeveer de reactie van PRO en Balans op ons voorstel om bij alle beleidsvoorstellen een gezondheidsparagraaf op te nemen. Het was onze tweede poging, nadat we de verkiezingen zijn ingegaan onder het motto ‘alles is gezondheid’. Dit is ook ons toetsingskader de komende jaren om de coalitie te beoordelen op hun voorstellen en daden. De coalitie zag het eerst niet zitten, na een interruptiedebat met een aantal voorbeelden, konden ze er eigenlijk niet onderuit.. maar ze waren bang dat het toch niet ging lukken. Uiteindelijk een compromis: we starten met gezondheid in beleidsvoorstellen en al lerende (met hulp van de GGD) gaan organisatie en raad alle beleidsvoorstellen toetsen op gezondheidsaspecten.

Gezondheid en met name positieve gezondheid is een belangrijk onderwerp op alle politieke agenda’s, want willen we onze gezondheidsachterstanden terugdringen en voor de toekomst leven in een gezonde gemeente, dan zullen we daar hard aan moeten werken.

En ja, de term ‘positieve gezondheid’  wordt slechts één keer genoemd in het coalitieakkoord, helaas blijft het daar bij. Het is volledig onduidelijk welke ambities deze coalitie heeft op het vlak van ‘ positieve’ gezondheid, hoe ze dit waarborgen en hoe we deze gemeente in alle opzichten gezond houden.

Gezonde inwoners, Gezonde financiën, Gezonde verenigingen, Gezonde omgeving: of zoals een goede bestuurder zou zeggen: alles is gezondheid! Het blijft een groot raadsel… Om het nieuwe college op weg te helpen dienen wij samen met het CDA een motie in om bij alle raadsvoorstellen een afwegingskader toe te voegen, waarin beschreven wordt hoe dit voorstel bijdraagt aan Gezondheid. Zo dient u er in elk geval bij elk raadsvoorstel, bewust bij stil te staan.

En voorzitter, het is geen verzinsel van ons en ook geen idee om het college aan het werk te houden. Het meewegen van gezondheid in alle beleidsvoorstellen komt voort uit een recent gepubliceerd adviesrapport over de Euregionale gezondheid en daarnaast sluit het naadloos aan bij de doelstellingen die de Verenigde Naties hanteert als het gaat om gezondheid op alle bestuursniveau’s.