Ruim een jaar geleden zijn er bij de realisatie van de dorpsrand in Mechelen afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeerssituatie onder aan de Elzeterweg De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van het talud aan de binnenzijde van de bocht en het aanplanten van een nieuwe haag. Aan de binnenzijde van de bocht zou een halfverharding worden aangebracht, waardoor een uitwijkmogelijkheid wordt gerealiseerd. De afwatering zou verbeterd worden door het aanleggen van een opvangput. Ambtelijk is aangegeven dat het niet mogelijk was om deze realisatie mee te nemen in het bestek van de dorpsrand en dat hiervoor een apart bestek geschreven en uitgevoerd zou worden. Ruim een jaar later moeten wij constateren dat de inham nog niet is gerealiseerd. Wij hebben het college daarover de volgende vragen voorgelegd:

  1. Uit een onlangs gehouden gesprek volgde dat de wijziging al gerealiseerd zou zijn, toch ter plekke is de situatie ongewijzigd. Kunt u aangeven waarom de situatie nog niet gerealiseerd is?
  2. Is het bestek gereed gemaakt en zo ja, wanneer zullen de werkzaamheden wel daadwerkelijk gaan starten?
  3. Bent u ermee bekent dat deze situatie zich eveneens voordoet aan de kruising Hurpeschweg – Eperweg, waarbij o.a. door hoge heggen het zicht op het aankomend (fiets)verkeer volledig ontnomen wordt?
  4. Bent u bereid om ook bij deze tweede locatie te werken aan een passende oplossing?

De beantwoording zien wij met belangstelling tegemoet.