Oproep aan de Burgemeester, voer uw voorzitterstaak uit:Donderdag 31 mei jl. vonden er twee raadsvergaderingen plaats. Allereerst de reguliere raadsvergadering, daarna de installatievergadering. Beide vergaderingen verliepen (zeer) onrustig. Tijdens de reguliere raadsvergadering als ook tijdens de installatievergadering was er meermaals (gekleurd) geluid te horen vanaf de tribune alsook gelach tijdens de inbreng van het CDA en de Fractie Franssen. U als voorzitter heeft hierover geen enkele maal een opmerking gemaakt danwel het publiek verzocht stil te zijn en respect te tonen voor álle sprekers. U heeft als voorzitter van de gemeenteraad de taak om de vergaderorde te handhaven. CDA en Fractie Franssen verzoeken u dan ook om in het vervolg orde te houden in de raadsvergadering. Tevens verzoeken wij u om dit punt te agenderen voor het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg.