Eind april hebben wij samen met het CDA de Burgemeester om opheldering gevraagd over de visie die zij zou geven aan de LLTB over de toekomstige ontwikkelingen van de agrarische sector. Inmiddels heeft de Burgemeester gereageerd, maar worden wij daar niet veel wijzer van. Fractie Franssen draagt de agrarische sector een warm hart toe, maar de handreiking van de Burgemeester om het lot van de agrarische sector in handen van het nieuwe college te leggen, baart ons grote zorgen. Wel heeft zij op persoonlijke titel aangeven bruggen te willen bouwen tussen agrariers en opponenten, hetgeen wij zeer van de Burgemeester waarderen.

De burgemeester is naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met de LLTB uitgenodigd op hun ledenvergadering, samen met de burgemeesters van Vaals en Eijsden-Magraten. De LLTB, maakt zich net als onze fractie zorgen over de (on)waardering voor het beheer en onderhoud van het landschap door de agrarische ondernemers. Fractie Franssen wil graag, net zoals de LLTB dat agrariers een grotere rol krijgen in dit onderhoud, maar heeft daar in het verleden geen meerderheid in de regio voor gekregen.

Door de LLTB nu met het nieuwe college in gesprek te laten gaan, verwachten wij dat de opponenten van de agrarische ondernemers nog meer hun zin gaan krijgen. De LLTB wilt juist naar de toekomst toe nadenken over de wijze waarop zij meer draagvlak kunnen creëren voor nieuwe initiatieven. Er is te kennen gegeven graag in gesprek te willen gaan met de samenwerkende lijn 50 gemeenten. Fractie Franssen vindt dit een goede stap en ziet liever dat de LLTB met de gemeenteraad in gesprek gaat in plaats van met het college.

Lees hier het volledige antwoord van de burgemeester: Agrarische visie Burgemeester