Op initiatief van Fractie Franssen en het CDA heeft de gemeenteraad besloten om de woningen aan de Burggraverweg en Nieuwstraat als beeldbepalend / karakteristiek te bestempelen in het bestemmingsplan Gulpen. Daarvoor zal het bestemmingsplan Gulpen op korte termijn worden aangepast.

De monumenten commissie besloot eerder om de woningen aan de Burggraverweg en Nieuwstraat in Gulpen als gemeentelijk monument’ / karakteristieke bebouwing aan te merken. Dit nadat de Woningvereniging Gulpen in het verleden, en naar verluidt ook op dit moment plannen heeft om de betreffende woningen te slopen en te vervangen door hoogbouw; De gemeente Gulpen-Wittem wil beeldbepalende gebouwen zoveel mogelijk behouden en daarbij kiest voor karakteristieke (brede) invulling in plaats van sloop en nieuwbouw. Bewoners van de Burggraverweg en Nieuwstraat in Gulpen zijn tegen de sloop van voornoemde woningen zijn en de nieuwbouw door middel van hoogbouw. Nu het besluit niet verwerkt is in het bestemmingsplan Gulpen heeft het besluit nog geen juridische status. Indien er nu alsnog door de Woningvereniging een aanvraag ingediend wordt, deze toegekende status niet van toepassing is om een sloopvergunning te weigeren.