Afgelopen donderdag namen wij samen met het CDA het initiatief om een motie in te dienen, waarmee Gulpen-Wittem zich aansluit bij de statiegeldalliantie. In het verleden hebben wij hier vaker over gesproken maar was landelijk de tijd niet rijp voor een ommezwaai, nu hier meer draagvlak voor is, willen wij deze landelijke actie graag ondersteunen. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Meer dan drie op de vier Nederlanders stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen jaar per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner). Waarom statiegeld? Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd.  De voordelen daarvan lijken ons duidelijk. Onze motie om aansluiting te zoeken bij de statiegeldalliantie werd unaniem gesteund.§