Het kan anders, het wordt anders, dat is wat de ondernemers van landschapscamping Alleleijn gedacht moeten hebben toen zij met hun voorstel kwamen om de bestaande camping te vernieuwen. Niet uitbreiden, maar kwalitatief innoveren daar zit onze toekomst. Toen zij vervolgens enkele dagen later de toeristische visie van de gemeente Gulpen-Wittem lazen, concludeerden zij al vlug dat dit geheel aansluit bij de visie van de gemeente Gulpen-Wittem. Er werd gestart met het verder uitwerken van het plan, een kwalitatief hoogwaardige kampeerboerderij door het vernieuwen van de bestaande eenheden. Innovatie door het realiseren van een aantal trekkershutten, want die hebben we in Gulpen-Wittem (nog) niet!

De update van de toeristische visie gaf ook ons als raad een duidelijke opdracht: zakelijke en korte besluitvorming, zodat nieuwe projecten ook daadwerkelijk een kans krijgen om van de grond te komen. Laat dat nu net zijn waar dit principeverzoek voor staat. Hoe anders was het geluid op het Sprekersplein, waarbij enkele partijen zich verschuilen achter regels over het kamperen bij de boer, die sowieso al ter discussie staan, achter een evaluatie die aangeeft: bekijk individuele locaties goed en baseer daar je beslissingen op, laat dat nu net zijn waar dit raadsvoorstel voor staat.

Fractie Franssen kan daarom ook instemmen met het voorliggend verzoek en laat dat een stip op de horizon zijn en een mikpunt voor andere toeristische ondernemers om zich op te richten! Noot: het raadsvoorstel is aangehouden tot de raadsvergadering van mei, zodat alle partijen nogmaals goed kunnen nadenken alvorens zij een besluit nemen. Daarnaast wordt er op korte termijn een werkbezoek gebracht aan de camping