Gisterenavond namen wij als Fractie Franssen afscheid van een tweetal van onze raadsleden. Het werk van Roel Ronken werd daarnaast bekroond met een koninklijke onderscheiding. Na het afscheid werden de nieuwe raadsleden Robbert Dautzenberg (fractievoorzitter), Jo Nix en Piet Franssen geïnstalleerd alsmede onze burgerfractieleden (Eric Magermans, Ivo Allelijn, Gonnie Speetjens-van Deurse, Jolanda Brouwers) benoemd.

Wij nemen afscheid van ons raadslid met de mentaliteit niet kletsen maar aanpakken, Robert Puts uit Wahlwiller die helaas na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkeert in de gemeenteraad. Wij bedanken Robert voor zijn inspanningen voor de gemeente en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan onze raadsfractie. Daarnaast een dankjewel aan Diana dat we Robert al die uren van je mochten lenen. Uiteraard hopen wij in de toekomst nog vaker op hem terug te mogen vallen als het gaat om ontwikkelingen over landschap en toerisme.

Daarnaast nemen wij ook afscheid van onze fractievoorzitter Roel Ronken. Roel heeft zich in de afgelopen 12 jaar met veel enthousiasme en doortastendheid ingezet voor onze gemeenteraad. Naast dat jij leiding hebt gegeven aan onze fractie en de voltallige coalitie, stonden we altijd versteld van je vocabulaire tijdens de behandeling van financiële stukken van de gemeente. Je liet daarmee menig raadslid, bestuurder en zelfs financiële specialist met de oren wapperen. Op dit vlak kon niemand je iets wijs maken en op de andere gemeentelijke portefeuilles ook niet. Want Roel zorgde er altijd voor dat feiten niet werden verdraaid en kon het dan ook niet laten om nog eens even helder uit te leggen wat er ook alweer besloten was.

Toen je enige tijd geleden aan gaf een nieuwe functie te krijgen bij je huidige werkgever, wisten we dat het moment ging komen dat je na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug zou keren. In de afgelopen maanden heb je geleidelijk aan al een aantal zaken overgedragen en kregen we een kleine indruk van je dagelijkse werk en concludeerden we ook al snel dat dit jammer genoeg niet meer te combineren is.

We wensen jou en Suzanne alle goeds toe voor de toekomst en hopen ook in die toekomst je nog eens te mogen bellen als we vastlopen op de financiële termen in deze raad.